Muovaamon Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 18.7.2024

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
Yrityksen nimi: Hair by Pomada Oy/ Muovaamo/ yrityksessä toimivat yksityiset elinkeinoharjoittajat
Y-tunnus: 1847104-6
Yhteystiedot: Museokatu 34, 00100 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: osoite, henkilön nimi, puhelin, sähköposti
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: Paula Auvinen
Tietosuojavastaava: Paula Auvinen

2. Rekisteröidyt
– Hiussalonki Muovaamon asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käytämme henkilötietoja asiakassuhteemme perusteella asiakkaan ajanvarauksen ylläpitämiseen, sekä asiakkaalle käytettävien tuotteiden tietojen ylläpitämiseen.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
– Asiakas suhteen hoitaminen
– Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
– Asiakkaan puhelinnumero
– Asiakkaan osoite
– Asiakkaan sähköpostiosoite
– Asiakkaalle laitetut hiusten väriaineet ja kihartamis/suoristuskäsittelyt

Asiakastiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– Asiakkaan yhteystiedot
– Asiakkaan nimi
– Tiedot ostetuista palveluista
– Tiedot käyttämistämme tuotteista (värit ja tekniset tuotteet) näkyvät kirjattuna asiakasrekisterissä

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@muovaamo.fi.

Tarkastusoikeus
– Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
– Asiakkaalta itseltään netti ajanvarauksen yhteydessä

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
– Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
– Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Muovaamon ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto
– Asiakastiedot säilyvät rekisterissämme niin kauan kunnes asiakas haluaa ne poistettavaksi tai asiakassuhteen päätyttyä.

8. Henkilötietojen käsittelijät
– Rekisterinpitäjä ja tämän tiloissa toimivat elinkeinoharjoittajat käsittelevät henkilötietoja.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
– Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi – Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.