Tietosuojaseloste

MUOVAAMO TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste 25.5.2018

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
Yrityksen nimi: Hair by Pomada oy/muovaamo/ yrityksessä toimivat yksityiset elinkeinoharjoittajat
Y-tunnus: 1847104-6
Yhteystiedot: 
Kansakoulukatu 1, 00100 Helsinki
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa: osoite, henkilö, puhelin, meili
Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot: Paula Auvinen
Tietosuojavastaava: Paula Auvinen

2. Rekisteröidyt
Muovaamo kampaamon asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käytämme henkilötietoja asiakassuhteemme perusteella asiakkaan ajanvarauksen ylläpitämiseen, sekä asiakkaalle käytettävien tuotteiden tietojen ylläpitämiseen.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat
seuraavat:
– Asiakas suhteen hoitaminen
– Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakkaan puhelinnumero
Asiakkaan osoite
Asiakkaan sähköpostiosoite
Asiakkaalle laitetut hiusten väriaineet ja kihartamis/suoristuskäsittelyt

Asiakastiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
-Asiakkaan yhteystiedot
-Asiakkaan nimi
-Tiedot ostetuista palveluista
Tiedot käyttämistämme tuotteista (värit ja tekniset tuotteet) näkyvät kirjattuna asiakasrekisterissä

5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt
tulee tehdä osoitteeseen info@muovaamo.fi

Tarkastusoikeus
– Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
– Asiakkaalta itseltään netti ajanvarauksen yhteydessä

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai
puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että
henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Muovaamon ulkopuolelle.

7. Käsittelyn kesto
– Asiakastiedot säilyvät rekisterissämme niin kauan kunnes asiakas haluaa ne
Poistettavaksi tai asiakassuhteen päätyttyä.

8. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän tiloissa toimivat elinkeinoharjoittajat käsittelevät henkilötietoja.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.